SEDIUL NOU

- Pe strada Nicolae Bălcescu se întinde pe orizontală şi pe verticală un ansamblu arhitectural care depăşeşte nivelul oricărui alt edificiu din zonă şi nu numai, reprezentând o clădire de referinţă pentru Brăila, un spaţiu modern, cu toate utilităţile şi facilităţile care vor asigura un acces confortabil, civilizat, la serviciile oferite de asociaţie tuturor membrilor săi şi, deloc lipsit de interes, va oferi posibilităţi sporite de a diversifica şi extinde activităţile sociale, culturale şi de altă natură, de atragere a unui număr tot mai mare de membri la derularea lor, de extindere a colaborării cu personalităţi brăilene din viaţa literar-artistică, dar şi din toate celelalte sectoare de activitate cu un impact deosebit asupra segmentului de populaţie care intră în preocupările AS. C.A.R.P. Ana Aslan Brăila, urmărind a da viaţă cât mai deplin dezideratului semnificând "îmbătrânirea activă" în cadrul comunităţii.

- Imaginile alăturate oferă doar o perspectivă a proiectului, la momentul prezentului.

- dar şi asupra trecutului nu prea îndepărtat.


S T A T U T U L

Asociaţiei C.A.R.P. Ana Aslan - Brăila

detalii aici ...

revista

PROGRAM DE LUCRUde LUNI pană JOI

7:30 - 14:00

VINERI

7:30 - 13:30

 

ADRESASEDIU NOU

str.Nicolae Bălcescu,nr.8 - 10, Brăila